JACEK PIECHOTA

Dziś prowadzi własną działalność gospodarczą. Specjalizuje się w consultingu dla firm działających na rynkach wschodnich.
Wcześniej - minister gospodarki, minister gospodarki i pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki, m.in. prowadził negocjacje z Komisją Europejską przed akcesją, negocjował warunki offsetu, tworzył warunki dla funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, współtworzył programy ratunkowe dla przedsiębiorstw, wdrażał system zachęt dla lokowania zagranicznych inwestycji w Polsce.
Jako poseł na Sejm RP kierował m.in. komisjami: Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Tworzył i wdrażał programy wspierania małych i średnich firm, m.in. rządowy program „kapitał dla przedsiębiorczych”, odpowiadał za wprowadzanie w życie narodowej strategii rozwoju oraz regionalnych programów wsparcia.
Od 2007 r. jest Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która działa na rzecz współpracy ekonomicznej między Polską i Ukrainą, od 2012 roku sprawuje również funkcję prezesa Stowarzyszenia „Europa – Północ – Wschód”.