O nas

II Kongres Biznesu o najaktualniejszych problemach handlu

Zmiany geopolityczne, czy też na najwyższych szczeblach władzy w Polsce i Unii Europejskiej stawiają polskich przedsiębiorców przed koniecznością podejmowania decyzji, często bardzo trudnych i odważnych.
II Kongres Biznesu stawia sobie za cel przedstawienie rzetelnej oceny obecnych możliwości oraz perspektyw biznesowych w handlu. Nasi eksperci zaprezentują realne warunki współpracy ze wschodem w kontekście sankcji oraz alternatywne kierunki wymiany handlowej. Ocenie zostanie też poddany rynek wewnętrzny, jego możliwości, zachowania klientów czy też wpływ zmian na najwyższych szczeblach władzy. Uzupełnieniem będą też porady na temat wykorzystania i rozwinięcia potencjału własnego, zespołu, jak i rozwijania sieci kontaktów, które przełożą się na sukces przedsiębiorcy.
II Kongres Biznesu to inicjatywa spotkania świata biznesu oraz ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych. Zaproszeni prelegenci to uznani w środowiskach biznesowych specjaliści, którzy są gwarantem najwyższego poziomu merytorycznego w obszarach tematycznych poruszanych podczas II Kongresu Biznesu, 7 listopada w Warszawie.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej agendy, która ze względu na dynamikę zmian jakie obserwujemy jest na bieżąco aktualizowana. Aktualną agendę znajdą Państwo tutaj.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Dorota Mazurek
Dyrektor projektu
Tel. 501 214 618
dmazurek@handelwpraktyce.pl

Anna Bombała
Dyrektor merytoryczny
Tel. 601 888 776
abombala@handelwpraktyce.pl

Agata Żarczyńska
Obsługa uczestników
Tel. 788 570 958
zgloszenia@handelwpraktyce.pl

Ewa Kowalska
Komunikacja z partnerami
Tel. 22 50 65 852
koordynacja@handelwpraktyce.pl

Producent:
UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o.;
ul. St. Kierbedzia 4,
00-728 Warszawa, Polska;
tel. +48 22 50 65 852;
fax +48 22 50 65 856; e-mail: info@unit.com.pl;

Kapitał zakładowy 1.000.000,- zł; Konto Bankowe Nr 13 1840 0007 2210 7620 0810 16 19 Societe Generale Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000030149; NIP 527-10-48-139